Roky 1990 - 2010

Občianske združenie Telovýchovná jednota Dynamo Príbovce

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa 27. marca 1990 uznieslo na zákone č. 83/1990 o združovaní občanov a pre právne fungovanie Telovýchovnej jednoty bolo potrebné ju pretransformovať na občianske združenie. V súlade s podmienkami tohto zákona vznikol prípravný výbor v zložení Milan Remšík, Peter Korauš, Arpád Pogónyi, ktorí pripravili návrh na registráciu a zvolili splnomocnenca, Milana Remšíka. Návrh na registráciu bol zaslaný na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a po zaevidovaný na Federálnom štatistickom úrade vzniklo Občianske združenie TJ Dynamo Príbovce. Vypracovali sa nové stanovy a zásady hospodárenia.

V prvej polovici 90tych rokov sa stal predsedom Milan Kopka. Začiatky 90tych rokov sú poznačené kolísavým výkonom. Svedčí o tom nasledujúca tabuľka:

SEZÓNA TRIEDA UMIESTNENIE SKÓRE BODY
1989/1990 II. 14./14.
1990/1991 III. JUH 1. 70:22 35
1991/1992 II. 14./14. 23:75 11
1992/1993 III. A 6./10. 27:40 15
1993/1994 III. 13./15. 30:63 25

Od sezóny 1994/1995 sa hralo podľa nového modelu. Vznikla II. trieda jedna skupina so 16 účastníkmi, čo prispelo ku kvalite tejto súťaže.

Čo o nás napísali v Živote Turca č. 32/1995:
Historická tabuľka II. triedy (1960-1995)
V auguste 1960 mala II. trieda celoturčianskej futbalovej súťaže svoju premiéru. Po 35 rokoch bola vytvorená tabuľka podľa počtu získaných bodov. Od roku 1960 do roku 1967 hralo v jednej skupine 12 mužstiev, od roku 1967 do roku 1984 14 mužstiev, od roku 1984 do roku 1987 hralo v dvoch skupinách 24 mužstiev a od roku 1987 do konca ročníka 1994/1995 hrala jedna skupina so 14 mužstvami. Príbovce skončili s počtom odohratých sezón 22 a s počtom odohraných stretnutí 530 na 8. mieste zo zúčastnených 45 mužstiev.

V tomto období dosiahli 176 výhier, 113 remíz a 241 prehier s počtom 818 daných a 1025 dostaných gólov. Dosiahli 465 bodov.
V tabuľke úspešnosti, kde výsledné číslo bolo podielom počtu získaných bodov a počtu odohraných stretnutí v II. triede, Príbovce obsadili 31. miesto zo 45 mužstiev.
V tejto sezóne dosiahli dorastenci významný úspech. Vo finálovom zápase o Pohár NŽT v Mošovciach s Dražkovcami prehrali 2:0 a obsadili veľmi pekné 2. miesto. Škoda len, že od sezóny 1996/1997 až do roku 2009 sa už dorastenecké družstvo nevytvorilo.

Sezóna 1995/1996
Po jeseni sa Príbovce držali v strede tabuľky a na konci sezóny skončili na 4. mieste. 

Sezóna 1996/1997
Od sezóny 1996/1997 nastúpila ďalšia zmena v organizácií futbalových tried, respektíve v úprave, v premenovaní III. triedy na II. triedu.

Sezóna 1998/1999
Predseda: Stanislav Chovanec
Tréner dospelých: Ján Pogónyi
Tréneri žiakov: Martin Kováč, Ján Čičmanec

Vo výbore pracovali Ľubomír Košút, Jozef Košút, Milan Kopka, Pavol Matejčík. V tomto období boli opravené ploty, vybudovali sa nové sociálne zariadenia v zadnej časti starej tribúny, opravila a rekonštruovala sa elektrická a vodovodná sieť, obnovil sa rozvádzač.

Tabuľka mužstva A:

SEZÓNA TRIEDA UMIESTNENIE SKÓRE BODY
1996/1997 II. 5./14 43:41 42
1997/1998 II. 12./15 43:56 32
1998/1999 II. 2./13. 55:37 52
1999/2000 I. 16./16 23:108 9

Napriek zostupu do II. triedy po sezóne 1999/2000 sme medzi kanoniermi I. triedy mali zástupcu Miroslava Matúša s 12 nastrieľanými gólmi.

Futbalová súťaž v Turci má za sebou 40 rokov (Život Turca z 18.7.2000)
Medzi najčastejších účastníkov turčianskej ligy patria Dražkovce, Štiavnička, Valča, Háj, Príbovce (23-krát). V prehľade negatívnej tabuľke zostupov vedú Príbovce, ktoré zostúpili z turčianskej ligy až 8-krát (1970, 1973, 1978, 1983, 1987, 1990, 1992, 2000).

Roky 2000-2004

SEZÓNA TRIEDA UMIESTNENIE SKÓRE BODY
2000/2001 II. A 7./8. 29:51 17
2001/2002 II. 9./14. 37:57 31
2002/2003 II. A 7./7. 30:70 10
2003/2004 I. 9./13. 30:35 28

Predseda v roku 2000: František Harazín

Tréner žiakov: Ján Pogónyi, Martin Kováč, Ján Čičmanec, Martin Konrád (tréner brankárov žiakov)

Ján Pogónyi trénoval žiakov 4 roky, pričom žiacke mužstvo získalo 2-krát titul majstra okresu Martin.

Roky 2004-2008

22. januára 2005 bol valným zhromaždením členov zvolený za predsedu Jozef Zajasenský, ktorý túto funkciu vykonával do 28. apríla 2007.
Vo výbore pracovali: Ľubomír Važan (tajomník), Peter Velits (pokladník), Jozef Facuna, Martin Kováč, Eduard Facuna, Milan Poživenec, Igor Facuna, Matej Facuna (vedúci FO mužstva dospelých).
Tréneri A mužstva: Ján Pogónyi a Anton Görög

V sezóne 2004/2005 hrali Príbovce v II. triede TFL a z 12 mužstiev skončili na 8. mieste. Dňa 24. júna 2005 bola podpísaná dohoda s TJ Družstevník Valča o premenovaní A mužstva Príboviec na Valča B, a tak za naše mužstvo hrávalo veľa hráčov materského klubu Družstevník Valča.
Už v nasledujúcej sezóne 2006/2007 pod vedením trénera Jána Pogónyiho sa dostalo mužstvo dospelých do I. triedy TFZ z 2. miesta spolu s Ďanovou. Táto spolupráca bola výhodná, o čom svedčí aj účasť a umiestnenie nášho mužstva aj v ďalších sezónach 2007/2008 a 2008/2009 v I. TFL. V našom mužstve pôsobili kvalitný hráči Družstevníka Valča (Adamec, Kucian, Šavol) a aj niektorí naši hráči si zahrali v IV. lige.
V roku 2007 bolo asfaltové ihrisko prenajaté do roku 2022 centru voľného času Junior Martin za účelom vytvorenia hokejbalového ihriska. Prebiehali rôzne rekonštrukčné úpravy areálu ihriska a celého športového areálu.
Valné zhromaždenie členov TJ Dynamo Príbovce 17. 11. 2007 odsúhlasilo uznesenie o prevode nehnuteľného majetku TJ Dynamo Príbovce pod obec Príbovce. Uznesenie bolo naplnené kúpnou zmluvou dňa 9. apríla 2008, ktorú za TJ podpísal predseda Jozef Zajasenský a za obec Príbovce starosta Ing. Jaroslav Brzák.

SEZÓNA TRIEDA UMIESTNENIE SKÓRE BODY
2004/2005 II. 8./12. 33:44 26
2005/2006 II. 2./13 70:23 57
2006/2007 I.
2007/2008 I. 12./14. 36:58 28
2008/2009 I. 4./14. 48:42 43
2009/2010 II. 5./9. 33:21 22

V sezóne 2006/2007 po jesennej časti hodnotí Nový Život Turca účinkovanie takto:

Nováčik z Príboviec desiaty
Mužstvo nemalo pred súťažou veľké oči, prvoradým jeho cieľom je zrejme záchrana v súťaži. Príbovce si doposiaľ na svoje konto pripísali 13 bodov, čo určite nie je veľa. Nováčik sa v 4 prípadoch mohol tešiť z víťazstva, osemkrát odchádzal z ihriska porazený. Príbovčania majú pred poslednými Krpeľanmi len 5 bodový náskok, aj z tohto pohľadu sa budú musieť mať pred odvetnou časťou na pozore.

Roky 2008-2010
Predseda TJ: Patrik Antal
Podpredseda: Ján Blahušiak
Pokladník: Martin Kalina
Vedúci FO mužstva dospelých: Milan Poživenec ml.
Tréner mužov: Richard Lukášik, Ján Blahušiak