Roky 1930 - 1950

Futbal sa hrával v Príbovciach na rôznych miestach. Krátkodobých ihrísk bolo viac, napríklad na lúke, kde je dnes Jednota alebo pod novou Pílou. Neskôr sa hrávalo tesne za Blatnickým potokom, na mieste terajšieho domu Martinusovcov. Spoločne na nich hrávali chlapci a muži nielen z Príboviec ale aj z Rakova, Beníc a iných okolitých obcí.

Organizované futbalové stretnutia začali od roku 1930. Zaslúžili sa o to najmä Rudolf Kalnický, Jozef Duraj, Anton Ondruš, Ondrej Fekeč, Jozef Poživenec, Ján Lahuta, Jozef Facuna a Edo Haas. Bol založený športový klub v Príbovciach.

Oficiálnym ihriskom sa stala bízikovská lúka na Pažitiach. Po likvidácii ihriska v roku 1939 v Príbovciach sa určitú dobu hralo v Beniciach na mieste terajších domov Milana Marčičiaka, Vladimíra Johanidesa a Milana Bízika. 

Úspešné začiatky prerušila vojna. Podľa obecnej kroniky v Príbovciach sú po vojne pvé záznamy o futbale už z roku 1948. Slovensko sa spamätalo z hrôz vojny, buduje novú spoločnosť a futbal sa vracia. Hrávalo sa na lúke pri železničnej stanici. Najprv na mieste, kde bol bývalý areál Benziny a neskôr, zásluhou krčmára Rudolfa Bernáta, ktorý bol veľkým fanúšikom futbalu, vybavil od vznikajúceho družstva v Rakove priestor na lúke za terajšou tzv. ,,kolóniou" pri Turci a vzniklo nové ihrisko. Hráči sa prezliekali v priestoroch suterénu Bernátovej krčmy ,,Na kaluži". Na zápasy ich vozilo krčmárovo nákladné auto. Ihrisko však bolo často Turcom zaplavované a tak sa hľadali nové priestory.

V roku 1949 požiadali športovci a občania Beníc za pomoc pri poľnohospodárskych prácach u pána Cyrila Pivku ako odmenu plochu, aby mohli hrávať na jeho lúke pri bývalej ťažobnej jame. Tu je aj približne súčasný športový areál. Na ňom sa po úpravách začalo hrávať v roku 1950. A začali na ňom hrávať už aj Príbovčania. Prezliekali sa v dome pána Ďurdíka (dom už neexistije). O prípravu hráčov a úpravu ihriska sa starali Pavol Matejčík a Štefan Ondruš. Žiadne šatne ani iné zariadenia tu neboli.