Roky 1950 - 1963

Telovýchovná jednota Sokol Príbovce

V týchto rokoch bolo v okrese málo futbalových mužstiev. Neviedla sa žiadna štatistika o futbalových mužstvách ani tabuľkové prehľady a tak sa chodilo hrávať aj do susedných okresov, napr. do Varína, Strečna, Nitrianskeho Pravna, ale aj po iných miestach celého stredného Slovenska. Dokonca sa uskutočnil zápas so seleziánmi zo Žiliny. Okrem hráčov z Beníc, Príboviec a Rakova hrávali aj Valčania, neskôr aj futbalisti z Ďanovej, Ležiachova a ďalších okolitých dedín.

Rok 1956
Slovensko sa spamätalo z hrôz vojny, vznikajú nové a nové športové kluby. V júli 1956 odohralo naše mužstvo priateľské stretnutie so Sokolom Valča pri príležitosti otvorenia nového ihriska vo Valči na Dielci s výsledkom 2:0.

Roky 1958, 1959
Hospodár: Jozef Ruman
Po dlhšej stagnácii sa začala znova rozvíjať činnosť TJ. Zásluhu na tom mali niekoľkí jednotlivci na čele s predsedom Rudolfom Kalnickým, Jozefom Poživencom Kazimírom Cejpekom. Záujem hrať bol obrovský a tak sa začala stavať v roku 1959 tribúna so šatňami podľa projektu Kazimíra Cejpeka. So stavebným materiálom pomohol vtedajší predseda roľníckeho družstva Štefan Ondruš, organizačne Ján Zachar. Tehly dovážali z martinskej tehelne Peter Ondruš a Juraj Mucha. Dostavať tribúnu sa podarilo aj za významnej pomoci Františka Krišicu, bývalého riaditeľa Strojno-traktorovej stanice Príbovce.

Rok 1959
18 cvičencov začalo nacvičovať na II. Celoštátnu spartakiádu.

Rok 1960
Predseda TJ: Milan Ondruš
Najmasovejšia organizácia TJ Sokol združovala 4 oddiely: futbalový, volejbalový, hokejový a oddiel základnej telesnej výchovy, ktorý bol zameraný na nácvik II. Celoštátnej spartakiády.
Volejbalový oddiel bol účastníkom krajského preboru a vybojoval si účasť v krajskej súťaži a odznak III. výkonnostnej triedy.
V medziokresnej futbalovej súťaži Príbovce hrali napríklad s mužstvami z Liptovského Mikuláša, Palúdzky, Bobrovca, Hýb, Švošova a Sokolčia (liptovská dedina zaplavená v roku 1975 priehradou Liptovská Mara). Najpočetnejšou skupinou futbalistov boli zástupcovia Ondrušovskej rodiny - Milan, Vladimír, Matej, Ján, Peter a Pavol.
V Príbovciach bola okrsková spartakiáda v dňoch 19. až 22. mája 1960. Neustále pokračovala stavba tribúny, na ktorej pracovali najmä členovia z Beníc. Každoročne pomáhali členovia TJ pri prácach JRD, hlavne v čase žatvy, ale aj napríklad pri stavebných prácach.
Došlo k reorganizácii futbalových súťaží a vznikla štruktúra, ktorá s menšími zmenami platí prakticky dodnes. Vznikla II. trieda (neskôr premenovaná na I. triedu) a futbalové dianie začal riadiť Turčiansky futbalový zväz v Martine. V tomto roku sa teda píše 60-ročná história ,,turčianskej ligy" a zároveň účasti Príboviec v nej. 

Rok 1961
Predseda: Milan Ondruš
Výbor: Rudolf Kľuch (vedúci FO)
Tréner: Pavol Hroznár z Martina

Športovci okrem účasti vo futbalových a volejbalových súťažiach usporiadali športový deň a uskutočnili výmennú družobnú návštevu s futbalistami z Hodslavíc.

Rok 1962
Predseda: Peter Facuna
Tajomník: Milan Ondruš
Tréner: Ján Ruman

Pokračovala stavba tribúny.

Rok 1963
Predseda: Vladimír Košťan
Tajomník: Rudolf Marko
Predseda: Juraj Urban
Vedúci FO: Rudolf Kľuch

Výbor mal až 20 členov. Na športovej tribúne sa dokončili 2 miestnosti, opravilo sa ihrisko a priviezol sa nábytok z STS. Z radov športovcov boli vybratí tréneri a vedúci športových krúžkov pre žiakov ZDŠ Príbovce.

Aktivita členov vzrástla. V miestnom kine každý utorok v Rozhlasovom športovom týždenníku oboznamovali verejnosť so svojimi výsledkami. Vzrastal počet členov. TJ bola pod patronátom Štátneho semenárskeho podniku v Príbovciach. Členovia pomáhali pri úprave lúk a pasienkov, kde odpracovali 44 hodín. V letných mesiacoch sa uskutočnil výcvik pre neplavcov.

Pracovalo 5 oddielov:

  • Futbalový - v okresnej súťaži z 12 oddielov skončil na 6. mieste
  • Volejbalový - Hrával s mužstvami: Hliník nad Hronom, Kremnica, Handlová, Nováky, Brvnište, Považské Podhradie, Trnové pri Žiline, Teplička nad Váhom, Dunajov a Čadca.
  • Oddiel základnej telesnej výchovy - zameriaval sa na plnenie disciplín BPPOV
  • Hokejový - súťažil v okresnej súťaži
  • Stolnotenisový - členovia boli hlavne z radov žiakov ZDŠ

V tomto roku dostala TJ za svoju aktívnu činnosť pohár pre najlepšiu TJ a pochvalu redakcie Život Turca.